Výsledky spoločnosti

Odborné znalosti a prístup našich zamestnancov, spokojnosť našich zákazníkov a subdodávateľov ako aj implementácia ISO
štandardov vytvára pre našu spoločnosť stabilný základ pre jej každoročný rast už od založenia v roku 2008.

Počet realizovaných prepráv po ceste


Pocet-realizovaných-prepráv-po-ceste

Prevezené tony po železnici


Prevezené-tony-po-železnici

Celkový obrat v mil. EUR


Celkový-obrat-v-mil.-EUR

Počet zamestnancov


Pocet-zamestnancov