Transport drogowy

Transport drogowy

Oferujemy:

 • Krajowy i międzynarodowy transport ładunków każdego rodzaju i różnymi sposobami (FTL,LTL, Small Trucks)
 • Tabor transportowy według potrzeb (Klasyczny, Mega, ADR, nad gabarytowy) z dostępnych:
  • 400 zakontraktowanych firm transportowych
  • 1850 wykorzystywanych, sprawdzonych firm transportowych
 • Zapewnienie krótko – i długoterminowego magazynowania
 • Oferta usług logistycznych
 • Transport Just-in-time
 • Dodatkowe usługi – Tracking, przemagazynowanie, wprowadzanie wymaganego oprogramowania, komunikacja 24 godziny na dobę

Pomagamy:

 • W wypisywaniu i przygotowaniu dokumentów transportowych
 • We właściwym wyborze środka transportu
 • W wykonaniu ogólnego planu logistycznego długoterminowego