Polityka jakości

Naszym głównym celem jest zbudowanie wydajnego i elastycznego systemu zorientowanego na całościowe bezpieczeństwo wszelkich wymagań klientów. Stąd też poglądy, przekonania i życzenia naszych klientów traktujemy jako istotny element ulepszania naszej pracy.

Zarząd firmy, w oparciu o powyższe rozporządzenia, postanowił stworzyć i wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z wymogami „ISO 9001:2008“ dla ciągłego doskonalenia procesów i działań, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron, klientów, pracowników i dostawców.

Dalszy rozwój i ekspansja firmy wymagał wprowadzenia systematycznego podejścia do kwestii ochrony środowiska naturalnego we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy, w związku z czym wdrożono i utrzymano system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami „ISO 14001:2004“.

W 2014 roku nasza firma została wyróżniona “Pieczęcią wiarygodności”, którą to nagrodę, na podstawie wyników oceny działań predykacyjnych analizy finansowej krajowego centrum informacji Republiki Słowackiej, przydzielono – spośród 224 000 wartościowych komercyjnych podmiotów słowackiej gospodarki – tylko 1, 25 przedsiębiorstwom.

Po spełnieniu wszystkich członkowskich zobowiązań, w 2014 roku zostaliśmy pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Logistyki i Spedycji Republiki Słowackiej.

ISO-9001
ISO-14001
Pecat_TransLog
Pecat_TransLog

Kolejne powody, dla których należy wybrać TransLog Slovakia, a.s.:

  • zapewnienie maksymalnie możliwych zniżek na realizowanym odcinku i bezpośrednio dla Państwa firmy
  • elektroniczna wymiana danych, możliwość całościowego rozliczania faktur i samofakturowania, przejrzyste faktury bez powielania
  • ochrona tajemnic handlowych i informacji o naszych partnerach jest w 100% bezpieczna

Na życzenie możemy wysłać potwierdzenie wiarygodności i wypłacalności od certyfikowanych firm.