Politika kvality

Našim primárnym cieľom je vybudovanie efektívneho a flexibilného systému orientovaného na komplexné zabezpečenie požiadaviek zákazníka. Názory a želania našich zákazníkov preto považujeme za základný element pri zlepšovaní našej práce.

Vedenie spoločnosti na základe vyššie uvedeného rozhodlo zaviesť a uplatňovať systém manažmentu kvality v zmysle požiadaviek „ISO 9001:2008“ na trvalé zlepšovanie činnosti a procesov, na prínos úžitku všetkým zainteresovaným stranám, zákazníkom, zamestnancom a dodávateľom.

Pri ďalšom rozvoji a rozširovaní spoločnosti bolo potrebné zaviesť systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých sférach fungovania spoločnosti, čo vyústilo k zavedeniu a udržovaniu systému environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek „ISO 14001:2004“.

V priebehu roka 2014 bola našej spoločnosti udelená „Pečať bonity“, ktorú na základe výsledkov hodnotenia predikčnej metódy finančnej analýzy národného informačného strediska Slovenskej Republiky, a.s. získalo 224 000 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky iba 1,25 podnikov.

Po splnení všetkých členských povinností sme sa v roku 2014 stali riadnym členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.

ISO-9001
ISO-14001
Pecat_TransLog
Pecat_TransLog

 

Ďalšie „prečo“ pre TransLog Slovakia, a.s.:

  • Poskytnutie maximálnych možných zliav na realizovanom úseku a priamo Vašej spoločnosti
  • Elektronická výmena dát, možnosť súhrnnej fakturácie a samofakturácie, prehľadné faktúry bez duplicity
  • Ochrana obchodného tajomstva a informácií o našich partneroch je 100% zabezpečená

Na vyžiadanie zašleme správu dôveryhodnosti a solventnosti od certifikovanej spoločnosti.