Pre dopravcov

Prečo TransLog Slovakia, a.s.?

  • viac ako 50 zazmluvnených firiem, pre ktoré realizujeme prepravy
  • ponuka výhodných cien na export a import pre všetky krajiny európskeho kontinentu
  • ponuka výhodných cien na vnútroštátnu prepravu
  • špeciálne a nadrozmerné prepravy
  • seriózna zmluva o zasielateľstve obojstranne výhodná
  • výhodná, bezproblémová a včasná platobná disciplína
  • možnosť využitia skonto platby
  • možnosť čiastočného prefinancovania nákladov na novú plachtu s logom našej firmy
  • ochrana obchodného tajomstva a informácií o našich dodávateľoch je 100 % zabezpečená

Na vyžiadanie zašleme referencie.

Na vyžiadanie zašleme správu dôveryhodnosti a solventnosti od certifikovanej spoločnosti.

truck