Výsledky spoločnosti

Odborné znalosti a prístup našich zamestnancov, spokojnosť našich zákazníkov a subdodávateľov ako aj implementácia ISO
štandardov vytvára pre našu spoločnosť stabilný základ pre jej každoročný rast už od založenia v roku 2008.

Počet realizovaných prepráv po ceste

 

Prevezené tony po železnici

 

Celkový obrat v mil. EUR

 

Počet zamestnancov