O spoločnosti

Poslanie spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti TransLog Slovakia, a.s. je poskytovanie zasieľateľských služieb v oblasti železničnej, cestnej, kombinovanej a lodnej prepravy.

Za základný cieľ si spoločnosť kladie spokojnosť svojich partnerov pri realizovaní obchodov, a to poskytovaním kvalitných služieb, konkurencieschopných cien, zákazníckeho servisu 24 hodín denne, komunikáciu v rôznych svetových jazykoch a v neposlednom rade odbornou starostlivosťou vo všetkých smeroch plynúcich zo vzájomného partnerského vzťahu.

Na vyžiadanie zašleme správu dôveryhodnosti a solventnosti od certifikovanej spoločnosti.

truck

Odborné znalosti a prístup našich zamestnancov, spokojnosť našich zákazníkov a subdodávateľov ako aj implementácia ISO štandardov vytvára pre našu spoločnosť stabilný základ pre jej každoročný rast už od založenia v roku 2008.

PRESVEDČTE SA