Referencie

Spolupracujeme s mnohými nadnárodnými spoločnosťami v rámci celej Európy.
Medzi našich zákazníkov patria aj:

TVK PLC

Schaeffler Group

SHP Harmanec, a.s.

Slovnaft Petrochemicals, s. r. o.

ISD Dunaferr Zrt.

U. S. Steel Košice, s.r.o.