Transport kolejowy

Transport kolejowy

Oferujemy:

  • Konkurencyjne ceny za transport krajowy, export, import oraz tranzyt towaru po ŽSR i ČD
  • Konkurencyjne ceny za MAV, PKP, Bałkany, zachodnią Europę oraz WNP
  • Krótko i długoterminowe przechowywanie przesyłek
  • Realizacja przeładunku z/na szerokotorowe wagony
  • Zapewniamy właściwy tabor kolejowy
  • Możliwość wynajęcia każdego rodzaju wagonu
  • Dodatkowe usługi – tracking, przemagazynowywanie, odprawy celne i inne

Pomagamy

  • W wypisywaniu i przygotowaniu dokumentów transportowych
  • We właściwym wyborze taboru kolejowego
  • Przy zamówieniach transportu kolejowego