Železničná doprava

Železničná doprava

Ponúkame:

  • Ponuka výhodných cien na vnútroštátne, exportné, importné a tranzitné prepravy po ŽSR a ČD
  • Ponuka výhodných cien na MAV, PKP, krajiny Balkánu, západnej Európy a SNŠ
  • Zabezpečenie krátkodobého aj dlhodobého skladovania zásielok
  • Zabezpečenie prekládky z/na široký rozchod
  • Zabezpečenie požadovaného vozňového parku
  • Možnosť prenájmu všetkých typov vozňov
  • Doplnkové služby – sledovanie zásielok, preskladnenie, colné vybavenie a iné

Poradíme:

  • Pri vypisovaní a vyhotovovaní prepravných dokladov
  • Pri vhodnom výbere železničného nákladného vozňa
  • Pri objednávke prepravy tovaru po železnici