Kontakt

-
TransLog Slovakia, a. s.
Mlynská 6/B
934 01 Levice
-
Fax: 00 421 36 6 222 111
-
E-mail: translog@translog.sk

Fakturačné údaje

IČO: 44 400 209
DIČ: 20 2268 5489
Číslo účtu: 29 20 84 75 29/1100
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava IBAN/SWIFT:
SK9711000000002920847529, TATRSKBX

-

Ekonomické oddelenie

Ing. Stanislava Rapková
riaditeľ ekonomického oddelenia

Tel.: 00 421 917 580 609
E-mail: stanislava.slobodnikova@translog.sk

-

Oddelenie železničnej dopravy

Dušan Bajnok
riaditeľ oddelenia železničnej dopravy

Tel.: 00 421 917 590 291
E-mail: dusan.bajnok@translog.sk

-

Oddelenie cestnej dopravy

Mgr. Bc. Nikoleta Kosáková Sághyová
riaditeľ oddelenia LKW

Tel.: 00 421 917 833 764
E-mail: nikoleta.saghyova@translog.sk

-

Sekretariát vedenia spoločnosti

Miroslava Kurinová
asistentka riaditeľa

Tel: 00 421 905 417 683
Email: miroslava.kurinova@translog.sk